menu-to-close
Elite Learning
Điều khoản & Điều kiện
Cập nhật mới nhất: 06/01/2020
A.
Thanh toán phí dịch vụ theo quy định với Elitelearning khi sử dụng dịch vụ và hết thời gian trải nghiệm miễn phí dịch vụ.

Trường hợp khách hàng đã thanh toán và yêu cầu hủy bỏ hợp đồng và hoàn lại phí hợp đồng, công ty sẽ đánh giá và phê duyệt theo từng trường hợp, tuy nhiên phải thỏa mãn điều kiện tài khoản chưa kích hoạt sử dụng trong vòng tối đa 2 tuần sau khi thanh toán.

Trường hợp công ty đồng ý hoàn lại phí hợp đồng, tỉ lệ phí được hoàn lại là tối đa 75% tổng phí hợp đồng.

Phí hợp đồng được hoàn lại sẽ được ngân hàng xử lý trong vòng 30 ngày hoặc lâu hơn, tùy vào chính sách quy định của từng ngân hàng.

Chính sách hủy và hoàn lại phí hợp đồng không áp dụng với hình thức hợp đồng trực tuyến và thanh toán qua cổng thanh toán online.
B.
Được Elitelearnig.vn cung cấp các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nền tảng công nghệ EliteLearning để thuận tiện trong việc sử dụng dịch vụ.
C.
Được Elitelearnig.vn hỗ trợ trong việc đăng ký tài khoản, cài đặt, đăng tải clip, sử dụng nền tảng công nghệ EliteLearning.
D.
Được đăng tải các clip, tài liệu phục vụ công việc của Bên B theo gói dịch vụ quy định của EliteLearning.
E.
Được sử dụng logo, nhãn hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu trên nền tảng công nghệ EliteLearning.
F.
Toàn quyền sở hữu về trí tuệ đối với các nội dung đăng tải trên nền tảng công nghệ EliteLearning.
G.
Không sử dụng nền tảng công nghệ EliteLearning với mục đích trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi của người khác.
H.
Khách hàng có trách nhiệm và đảm bảo về quyền sở hữu trí tuệ đối với các nội dung đăng tải trên nền tảng công nghệ EliteLearning.
I.
Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.